შიდა საწვეთური მილი

drip irrigation georgia tbilisi

*ლაბირინთული წვეთოვანი ტექნიკა
*შიდა გაფილტრული წვეთოვანი ტექნიკა *მაღალი ქიმიური მედეგობა.
* თანაბარი მორწყვა “PERFECT” დონეზე (თანაბარი მორწყვა “EXCELLENT” დონეზე).
* შესაბამისი ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ ექსპერიმენტების საფუძველზე, ჩვენი მრგვალი წვეთოვანი სარწყავი მილების შესრულების დისპროპორციის კოეფიციენტია Vm = 0,0249, და ეს მნიშვნელობა შედის”EXCELLENT” ფარგლებში ASABE ((ამერიკის სოფლის მეურნეობისა და ბიოინჟინრების საზოგადოება) სტანდარტების მიხედვით.

პროდუქციის კოდი პროდუქციის კოდი პროდუქციის კოდი დიამეტრი სისქე ნაკადი წვეთოვანი სივრცეები რულონის სიგრძე
 2,0 L / h 4,0 L / h 8,0 L / h mm mm L / h cm m
016-09-20-020 016-09-40-020 016-09-80-020 16 0,9 2,0 / 4,0 / 8,0  20  400
016-09-20-025 016-09-40-025 016-09-80-025 16 0,9 2,0 / 4,0 / 8,0 25 400
016-09-20-033 016-09-40-033 016-09-80-033 16 0,9 2,0 / 4,0 / 8,0 33 400
016-09-20-040 016-09-40-040 016-09-80-040 16 0,9 2,0 / 4,0 / 8,0 40 400
016-09-20-050 016-09-40-050 016-09-80-050 16 0,9 2,0 / 4,0 / 8,0 50 400
016-10-20-020 016-10-40-020 016-10-80-020 16 1,0 2,0 / 4,0 / 8,0 20 400
016-10-20-025 016-10-40-025 016-10-80-025 16 1,0 2,0 / 4,0 / 8,0 25 400
016-10-20-033 016-10-40-033 016-10-80-033 16 1,0 2,0 / 4,0 / 8,0 33 400
016-10-20-040 016-10-40-040 016-10-80-040 16 1,0 2,0 / 4,0 / 8,0 40 400
016-10-20-050 016-10-40-050 016-10-80-050 16 1,0 2,0 / 4,0 / 8,0 50 400
SWITCH THE LANGUAGE