კომპრესიული ფიტინგები

ჩვენი ევროპის საბჭოს მიერ სერტიფიცირებული „ახალი თაობის კომპრესიული ფიტინგები“ ზოგავს დროსა და სამუშაო ძალას, იგი მონტაჟდება მილზე დემონტაჟის გარეშე (ქანჩის მოხსნის გარეშე).
* PCT სერტიფიცირებული კონუსური მოჭერისა და მამჭიდროებელი თვისებების წყალობით, იგი უზრუნველყოფს ნებისმიერი პრობლემის პრევენციას, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ± 0,5 მმ-მდე დიამეტრის მილების ზომების განსხვავებულობის ან ოვალურობის გამო.

სპეციფიკაციები

• ქალაქის წყალი და სასმელი წყალი;
• სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ირიგაცია;
• სათბურები;
• ლანდშაფტის სექტორი; გარანტირებული წნევის მნიშვნელობები: Ø20 მმ-Ø110 მმ PN 16

SWITCH THE LANGUAGE