წვეთოვანი სარწყავი მილი გარე საწვეთურებისთვის

drip irrigation georgia tbilisi

*ლაბირინთული წვეთოვანი ტექნიკა
*შიდა გაფილტრული წვეთოვანი ტექნიკა *მაღალი ქიმიური მედეგობა.
* თანაბარი მორწყვა “PERFECT” დონეზე (თანაბარი მორწყვა “EXCELLENT” დონეზე).
* შესაბამისი ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ ექსპერიმენტების საფუძველზე, ჩვენი მრგვალი წვეთოვანი სარწყავი მილების შესრულების დისპროპორციის კოეფიციენტია Vm = 0,0249, და ეს მნიშვნელობა შედის”EXCELLENT” ფარგლებში ASABE ((ამერიკის სოფლის მეურნეობისა და ბიოინჟინრების საზოგადოება) სტანდარტების მიხედვით.

პროდუქციის კოდი დიამეტრი სისქელე რულონის სიგრძე
mm mm m
016-09-00-090 16 0,9 400
016-10-00-100 16 1,0 400
020-12-00-120 20 1,2 300

 

 

 

SWITCH THE LANGUAGE