ცენტრიდანული ტუმბოები

რა არის ცენტრიდანული ტუმბო?

ცენტრიდანული ტუმბო არის მექანიკური მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია სითხის გადასაადგილებლად ერთი ან მეტი მოძრაობაში მოყვანილი როტორიდან (რომელსაც ეწოდება იმპელერი) ბრუნვითი ენერგიის გადაცემის გზით. სითხე სწრაფად შედის მბრუნავ იმპელერში მისი ღერძის გასწვრივ და ცენტრიდანული ძალით გამოიდევნება მისი გარშემოწერილობის გასწვრივ იმპელერის ფრთების მეშვეობით. იმპელერის მოქმედება ზრდის სითხის მოძრაობის სიჩქარეს და წნევას და ასევე მიმართავს მას ტუმბოს გამოსასვლელისკენ. ტუმბოს კორპუსი განკუთვნილია იმისთვის, რომ უზრუნველყოს სითხის შეკუმშვა ტუმბოს შესასვლელიდან, მიმართოს ის იმპელერისკენ და შემდეგ შეანელოს და აკონტროლოს სითხის ნაკადი გამოშვებამდე.

როგორ მუშაობს ცენტრიდანული ტუმბო?

იმპელერი არის ცენტრიდანული ტუმბოს ძირითადი კომპონენტი. იგი შედგება მოხრილი ფრთებისგან. ისინი ჩვეულებრივ მოთავსებულია ორ დისკს შორის (დახურული იმპელერი ). მყარი ნაწილაკების მატარებელი სითხეებისთვის, უპირატესობა ენიჭება ღია ან ნახევრად ღია იმპელერს (ერთი დისკის მხარდაჭერით).

SWITCH THE LANGUAGE