ფილტრები

სათანადო ფილტრაცია ხელს უწყობს ექსპლუატაციის ვადის გახანგრძლივებას და ნებისმიერი სარწყავი სისტემის ტექნიკური მომსახურების გაუმჯობესებას. წვეთოვანი ან მიკრო-სპრინკლერის ემიტერებისთვის ფილტრაცია აუცილებელია, რათა თავიდან იქნას აცილებული ბლოკირება. ქვიშის მარცვლებმა, ჟანგმა და სხვა მასალებმა შეიძლება დაბლოკოს მიკრო და მინი და სპრინკლერების საქშენები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მცენარეთა უნებლიე გაუწყლოება. წყლის წყაროები, როგორიცაა რეზერვუარები, მდინარეები და, რა თქმა უნდა, გამდინარე წყლები, შეიცავს ბევრ ორგანულ მასალას, როგორიცაა წყალმცენარეები და ბაქტერიები, რომლებიც არ უნდა მოხვდეს განსაკუთრებით წვეთოვან სარწყავ, სპრეი [გაფრქვევის] და მიკრო სპრინკლერის სისტემებში, რაც არ უნდა მცირე იყოს. სისტემაში ამ ნივთიერებების მოხვედრამ შეიძლება გამოიწვიოს ჭუჭყის დაგროვება და მავნე ნივთიერებების კოლონიების წარმოქმნა ემიტერებისა და სხვა მოწყობილობების შიგნით. ბუნებრივია, ჟანგი და ქვიშის მარცვლები უზრუნველყოფენ უსაფრთხო პლატფორმას სისტემებში ორგანული მასალების დასაფარად და გასამრავლებლად, რაც იწვევს წყლის გადაცემის სრულ ბლოკირებას.

საფილტრავი ბადე
საფილტრავი ბადეები ალბათ უძველესი და ყველაზე გავრცელებული ელემენტია სარწყავი სისტემებში. მათ შეუძლიათ შესანიშნავად დაიცვან მყარი ნაწილაკებისგან, როგორიცაა ჟანგი. მაგრამ ქვიშა შეიძლება გაიჭედოს ბადეში და გამოიწვიოს სწრაფი დაბლოკვა. ჩვეულებრივ, საფილტრავი ბადეები უფრო იაფია.სუსტი ორგანული მასალები გადის ბადეში და ნედლეული, როგორც წესი, რჩება ბადეზე, რა შემთხვევაშიც აუცილებელია უფრო ხშირად წმენდა. საფილტრავ ბადეებთან დაკავშირებით საერთო გამოსავალი მდგომარეობს ფილტრაციის გაფართოებაში გაწმენდის ინტერვალების გაზრდის მიზნით. დღესდღეობით, არსებობს თვითგამწმენდი საფილტრავი ბადეების რამდენიმე თანამედროვე გადაწყვეტა. აღნიშნული გულისხმობს უკუდენით გამორეცხვას და/ან განმეორებით რეცხვას სპრინკლერის გამოყენებით, რომელსაც აქვს შიდა გამფრქვევი ფრქვევანა გასაწმენდად (მსგავსი მეთოდები გამოიყენება კომერციულ ჭურჭლის სარეცხ მანქანებში). ფილტრის სუფთა წყლით გასარეცხად საჭიროა სულ მცირე 2 პარალელური ფილტრი, რათა ერთმა უზრუნველყოს სუფთა წყლის მიწოდება მეორეს გასარეცხად. ასევე ხელმისაწვდომია ნახევრად ავტომატური საფილტრავი ბადეები, სადაც ფილტრი ირეცხება სახელურის მექანიკურად გადატრიალებით, რომელიც აბრუნებს შიდა საქშენებს, ან წრიულად მოძრავ ჯაგრისს. ავტომატური თვითწმენდის მექანიზმის გარეშე საფილტრავი ბადეების გამოყენება არ არის რეკომენდებული იმ შემთხვევაში, თუ წყალი შეიცავს ორგანულ ნივთიერებებს. ბადეებზე დაგროვილი მასალა იწვევს წნევის დიდ ცვლილებას, რასაც შეიძლება მოჰყვეს ბადის დაზიანება ან სარწყავი წყლის ნაკადის შემცირება და სრული შეჩერებაც კი. საფილტრავი ბადე იწმინდება ბადის ამოღებითა და წყლის ძლიერი ნაკადის ქვეშ გარეცხვით ან შესაბამისი ჯაგრისის გამოყენებით. ბაზარზე არსებული ბადისებრი მფილტრავი ელემენტები , როგორც წესი, დამზადებულია უჟანგავი ფოლადისგან, პოლიპროპილენისგან ან ნეილონისგან.

საფილტრაციო მასალა
სარწყავი წყლის ფილტრაცია გარემოს (ქვიშა/ხრეში) გამოყენებით ასევე ცნობილია როგორც ღრმა ფილტრაცია. ფილტრები ფილტრავენ წყალს გრადუირებული ნაწილაკების სქელი ფენით. ეს ნაწილაკები შეიძლება იყოს ქვიშა, ხრეში ან სხვა მარცვლოვანი დახარისხებული მასალები. ფილტრაციის ხარისხი დამოკიდებულია საძირკვლის ეფექტურ ზომაზე და ფილტრში წყლის მოძრაობის სიჩქარეზე.

დისკ-ფილტრი
დისკ- ფილტრები აერთიანებს როგორც ძველი ფილტრაციის მეთოდების (ბადისა და გარემოს გამოყენებით) უპირატესობებს, ასევე საკუთარ უნიკალურ დადებით მხარეებს. მექანიკური დისკ- ფილტრები განკუთვნილია როგორც ქვიშის მარცვლების, ასევე სხვადასხვა ორგანული მასალის ფილტრაციისთვის. დისკ-ფილტრები საუკეთესო არჩევანია თითქმის ყველა მიკროირიგაციის სისტემისთვის. პატარა ნეილონის დისკებს აქვს სპეციფიკური მიკრონის ზომის ღარები თითოეული დისკის ორივე მხარეს. აღნიშნული დისკების სერია შემდეგ თავსდება და იპრესება სპეციალურად შექმნილ სვეტზე. დაწყობისას, ზედა ღარი ეშვება ქვედა ღარის საპირისპიროდ, რაც ქმნის საფილტრაციო ელემენტს გადამკვეთი ღარების სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი რიგებით, რომლებიც აკავებენ ნაწილაკებს. აღნიშნული რიგი მოთავსებულია კოროზია- და წნევამედეგ კორპუსში. ფილტრაციის დროს დისკები მჭიდროდ იპრესება ზამბარის სიმძლავრის ან მოსაჭერი ქანჩის და დიფერენციალური წნევის კომბინაციით, რაც უზრუნველყოფს ფილტრაციის მაღალეფექტურობას. ფილტრაცია ხდება მაშინ, როდესაც წყალი პერკოლირდება ელემენტის გარე დიამეტრიდან შიდა დიამეტრამდე. მიკრონის კლასიფიკაციის მიხედვით, სარწყავი წყლის ფილტრაციისას ჩვეულებრივ გამოიყენება 18-დან (400 მიკრონიან დისკებში) 32-მდე (20 მიკრონის დისკებში) დისკი 1 სმ სიგრძეზე თითოეულ ზოლზე, რაც უზრუნველყოფს უნიკალურ ღრმა ფილტრაციას. ფილტრაციის პროცესში ფილტრაციის დისკები მჭიდროდ იპრესება ზამბარის სიმძლავრისა (ან მოსაჭერი ქანჩი ) და დიფერენციალური წნევის კომბინაციით, რაც უზრუნველყოფს ფილტრაციის მაღალეფექტურობას. ფილტრაცია ხდება მაშინ, როდესაც წყალი პერკოლირდება ელემენტის პერიფერიული ნაწილიდან ცენტრამდე.

დისკ- ფილტრი იწმინდება დისკის მოსაჭერი ქანჩის მოშვებით და გათავისუფლებული დისკების გარეცხვით წყლის ძლიერი ნაკადის ქვეშ. დისკები სწრაფად ბრუნავს ცენტრალური სვეტის გარშემო, რითაც ჭუჭყის ნაწილი გამოცალკავდება ცენტრიდანული ძალით.

დისკების ავტომატური გაწმენდისთვის დისკებს შორის მოთავსებულია მომჭერების გამორთვის მექანიზმი, რითაც ხდება დაგროვებული ნაწილაკების ერთმანეთისგან განცალკევება და უკუდენით გამორეცხვა, ცნობილი მეთოდებით Spin klin და Spin clean.

ჰიდროციკლონი [ცენტრიდანული ფილტრები]:
ცენტრიდანული ფილტრები,რომლებიც ასევე ცნობილია როგორც “ქვიშის სეპარატორები “, ძირითადად განკუთვნილია სარწყავი წყლიდან ისეთი ნაწილაკების მოსაშორებლად, როგორიცაა ქვიშა და სხვა მყარი ნივთიერებები. ისინი იდეალურია სიტუაციებისთვის, როდესაც წყალში ქვიშის გროვაა.

SWITCH THE LANGUAGE