სპრინკლერირიგაცია

წყალგამშხეფი

წყალგამშხეფი (ასევე ცნობილია, როგორც სპრინკლერი ან უბრალოდ საშხეფებელი) არის მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების, გაზონების, გოლფის მოედნებისა და სხვა ტერიტორიების მოსარწყავად. ისინი ასევე გამოიყენება გაგრილებისა და ატმოსფერული მტვრის გაკონტროლების მიზნით. [საჭიროებს წყაროს მითითებას] სპრინკლერირიგაცია გულისხმობს წყლის მიწოდებას კონტროლირებადი გზით, წვიმის მსგავსად. წყალი ნაწილდება ქსელის მეშვეობით, რომელიც შედგება ტუმბოების, სარქველების, მილებისა და სპრინკლერებისგან.

ATILGAN ANGLE SPRINKLER HEAD შესასვლელი ზომა 1 ½”
შესხურების მანძილი
(რადიუსი)
15-30 მ-ს შორის
B/2 NON ANGLE SPRINKLER HEAD Inlet Size 1 ½”
Spray Distance
(Radius)
Between 15-30 m
B/2 ANGLE SPRINKLER HEAD შესასვლელი ზომა 1 ½”
შესხურების მანძილი
(რადიუსი)
15-30 მ-ს შორის
ATILGAN JUNIOR ANGLE SPRINKLER HEAD Inlet Size 1″
Spray Distance
(Radius)
Between 15-25 m
1453 ANGLE PLASTIC SPRINK შესასვლელი ზომა 1″
შესხურების მანძილი
(რადიუსი)
15-25 მ-ს შორის
ORANGE SPRINK შესასვლელი ზომა 3/4″
შესხურების მანძილი
(რადიუსი)
10-18 მ-ს შორის
ANGLE PLASTIC SPRINK შესასვლელი ზომა 3/4″
შესხურების მანძილი
(რადიუსი)
10-18 მ-ს შორის
ANGLED MINI SPRINKLER HEAD შესასვლელი ზომა 1/2″
შესხურების მანძილი
(რადიუსი)
8-12 მ-ს შორის
GRAY SPRINK შესასვლელი ზომა 1″
შესხურების მანძილი
(რადიუსი)
10-18 მ-ს შორის
SWITCH THE LANGUAGE